Jesteś tutaj: Start / Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego. Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik placówki w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. W tym celu osoba zainteresowana powinna:

Złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do ŚDS.
Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza neurologa lub psychiatrę.
  2. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.


Wszelkich informacji udziela na miejscu lub telefonicznie kierownik placówki.

Pomagamy w  formalnościach  związanych z przyjęciem do ŚDS.

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy 

Zgodnie  z art. 51 b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 .

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.


Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi + załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:439